Yoobi over... architectuur

Yoobi over... architectuur

 

Het succes van online software, of de toegankelijkheid van je website, hangt mede af van de architectuur. De architectuur is eigenlijk een plattegrond (of beter gezegd, het fundament) van je webapplicatie. Ervaren bezoekers problemen? Dan worden die problemen herleid met behulp van de architectuur. Het is dus belangrijk deze architectuur op orde te hebben, zo dat problemen snel verholpen kunnen worden.

Onlangs is de architectuur van Yoobi ingrijpend gewijzigd. De applicatie software draait nu niet meer op één, maar op meerdere (virtuele Cloud) servers. Deze servers verdelen de verschillende taken die gebruikers met Yoobi uitvoeren.

Dit betekent dat zware taken op een aparte server worden uitgevoerd zodat andere gebruikers hier geen hinder van ondervinden bij het gebruik van Yoobi. Denk bijvoorbeeld aan het maken van exports, rapportages, verlof berekeningen en tarief berekeningen. Deze taken worden allemaal op de achtergrond (op een andere virtuele Cloud server) uitgevoerd.

Door een scheiding te maken tussen de gebruikersomgeving van Yoobi en de zware taken van Yoobi, kunnen we een hogere beschikbaarheid en snellere gebruikerservaring voor alle gebruikers bieden.

Voor de opslag van data werd al een aparte server gebruikt, deze krijgt aan het einde van dit jaar ook een belangrijke update.

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"  • Analyse
  • Ontwerp
  • Software
  • Support