VTB portal in opdracht van Regioplan

Regioplan beleidsonderzoek

Meer over Regioplan?

Voor Regioplan is een portal gerealiseerd voor het afnemen van vragenlijsten Techniek in het basisonderwijs ten behoeve van het programma VTB onderzoek. Dit portal heeft ervoor gezorgd dat het onderzoek efficiënt is uitgezet onder betreffende instellingen.

Wie is Regioplan?

Regioplan is een onafhankelijke, betrouwbare en effectieve partner in het oplossen van beleidsvraagstukken van overheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Regioplan levert beleidsonderzoek, beleidsadvies en (personele) ondersteuning bij de implementatie van beleid.

De oplossing

Al sinds de start van het Nationaal Actieplan Verbreding Techniek in het basisonderwijs (VTB) voert Regioplan in opdracht van Programma VTB onderzoek uit naar de stand van zaken bij de invoering van techniek op de vtb-scholen. In de bronnenboeken bundelen we jaarlijks de bevindingen uit de onderzoeken en de audits die in het voorgaande schooljaar hebben plaatsgevonden. De informatie is afkomstig uit onder andere de zogenaamde vtb-vragenlijst die elk schooljaar door de vtb-scholen wordt ingevuld, uit de regionale audits onder vtb-scholen en uit de attitudemeting

Regioplan wil in de tweede helft van 2010 een VTB onderzoek onder scholen doen. Hiervoor moeten vragenlijsten uitgezet worden onder leerlingen én leraren van het speciaal~ en regulier basis onderwijs. Het uitzetten van de vragenlijsten moet gebeuren met de huidige software architectuur die is gebaseerd op de vragenlijst software van Netquestionnaires.

Er is voor Regioplan een op zichzelf staand online portal gerealiseerd waar een leerkracht kan inloggen en zo een vragenlijst voor de leerkracht zelf of voor de leerling kan opstarten. De scholen en het type onderwijs zijn in het portal bekend.

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"  • Analyse
  • Ontwerp
  • Software
  • Support